Molier/Molière/Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673) - francuski komediopisarz; Molier założył własny teatr, ale zasłynął przede wszystkim jako autor doskonałych komedii, który swoją twórczością zapoczątkował rozwój nowoczesnej komedii francuskiej; w swoich dziełach demaskował hipokryzję i zakłamanie, co było przyczyną licznych ataków na jego osobę przed którymi musiał go bronić sam Ludwik XIV; najsłynniejsze jego dzieła to: Szkoła żon, Świętoszek, Don Juan, Mieszczanin szlachcicem, Chory z urojenia.