google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Uchwały Poczdamskie - 2 sierpnia 1945 r.

III.

O Niemczech

Zasady polityczne i gospodarcze mające służyć za podstawę do traktowania Niemiec w początkowym okresie kontroli

A. Zasady polityczne

B. (...).

3. Cele okupacji Niemiec, które powinny kierować działalnością Rady Kontroli są następujące:

I. Zupełnie rozbrojenie i demilitaryzacja Niemiec oraz likwidacja całego przemysłu niemieckiego, który mógłby być użyty do produkcji wojennej, lub nadzór nad nimi. (...)

III. Zniszczyć partię narodowosocjalistyczną i organizacje związane z nią i poddanie jej władzy; rozwiązać wszystkie instytucje narodowosocjalistyczne; zapewnić by nie odżyły one pod jakąkolwiek postacią; wreszcie nie dopuścić do jakiejkolwiek narodowosocjalistycznej i militarystycznej działalności lub propagandy.

IV. Poczynić przygotowania do ostatecznej odbudowy niemieckiego życia politycznego na podstawie demokratycznej i ewentualnej współpracy pokojowej Niemiec w życiu międzynarodowym.

(...)

5. Przestępcy wojenni oraz te osoby, które brały udział w planowaniu lub wykorzystaniu przedsięwzięć narodowosocjalistycznych, które pociągnęły za sobą lub wyraziły się w okrucieństwach albo zbrodniach wojennych, będą aresztowane i oddane pod sąd.

(...)

9. Administracja w Niemczech powinna być oparta na zasadzie decentralizacji ustroju politycznego i na rozwoju poczucia odpowiedzialności lokalnej. W tym celu:

IV. Na razie nie będzie utworzony żaden centralny rząd niemiecki. Jednak, niezależnie od tego, będą utworzone niektóre zasadniczo ważne niemieckie oddziały administracji (...). Te oddziały administracji będą funkcjonowały pod kierunkiem Rady Kontroli.

 

IV

Odszkodowania niemieckie

Stosownie do uchwały Konferencji Krymskiej, stanowiącej, że Niemcy zostaną zmuszone do wynagrodzenia w jak najszerszym stopniu strat i cierpień wyrządzonych Narodom Zjednoczonym (...);

1. Żądania o odszkodowania ze strony ZSRR będą zaspokojone przez wywiezienie odpowiednich przedmiotów ze strefy okupacyjnej radzieckiej oraz przez majątek niemiecki, znajdujący się za granicą.

2. ZSRR zobowiązuje się zaspokoić polskie żądania odszkodowawcze ze swej własnej części odszkodowań.

3. Żądania odszkodowawcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów uprawnionych do odszkodowań będą zaspokojone ze stref zachodnich oraz z odpowiedniego majątku niemieckiego, znajdującego się za granicą.

(...)

L. Mularska-Andziak, Historia powszechna 1919-1991. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1999, str. 114-125

 

1. Wymień opisz główne cele okupacji Niemiec.

2. Przedstaw sposób w jaki państwa poszkodowane prze III Rzeszę miały odebrać należne odszkodowania wojenne.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób miała być zorganizowana administracja Niemiec.