google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Referat wygłoszony przez Żdanowa wygłoszony na naradzie 9 partii w Szklarskiej Porębie, wrzesień 1947 r.

(…) Konkretnym wyrazem ekspansjonistycznych tendencji w Stanach Zjednoczonych jest w obecnych warunkach doktryna Trumana i plan Marshalla. W istocie rzeczy oba te dokumenty są wyrazem tej samej polityki, jakkolwiek różnią się one formą ujęcia tej samej amerykańskiej dążności do ujarzmienia Europy.

Główne punkty doktryny Trumana dotyczące Europy są następujące:

1. Stworzenie amerykańskich baz we wschodniej części basenu śródziemnomorskiego, dla ugruntowania panowania amerykańskiego w tej strefie,

2. Demonstracyjna pomoc dla reakcyjnych rządów w Grecji i w Turcji, jako bastionów amerykańskiego imperializmu, przeciwko nowej demokracji na Bałkanach (pomoc wojskowa i techniczna dla Grecji i Turcji, udzielanie pożyczek),

3. Stała presja na państwa nowej demokracji, znajdująca wyraz w fałszywych oskarżeniach o totalizm i dążenie do ekspansji, w atakach na podstawy nowego, demokratycznego ustroju, w ciągłym wtrącaniu się do wewnętrznych spraw tych państw, w poparciu udzielanym wszystkim antypaństwowym, antydemokratycznym elementom tych krajów, w demonstracyjnym zrywaniu łączności ekonomicznej z tymi krajami, co ma na celu wywołanie trudności gospodarczych, zahamowanie rozwoju ekonomiki tych krajów, pokrzyżowanie planów ich uprzemysłowienia itd.

„Doktryna Trumana”, która sprowadza się do udzielania pomocy amerykańskiej wszystkim rządom reakcyjnym, czynnie występującym przeciwko demokratycznym narodom, ma otwarcie  agresywny charakter. (…)

Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej. T. 1. 1945-1955. Część 1. Wybór i oprac. A. Basak i T. Marczak, Wrocław 1989, str. 191-192

 

1. Wyjaśnij, jakie cele Żdanow przypisuje polityce Stanów Zjednoczonych.

2. Przedstaw rolę, jaką w ocenie Żdanowa miał odegrać plan Marshalla i doktryna Trumana.

C. Przedstaw pogląd Żdanowa na cele polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw tzw. „nowej demokracji”.