google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Oświadczenie rządu ZSRR, przekazane ambasadzie  ChRL w Moskwie

Ostatnio w Chińskiej Republice Ludowej zachodzą wydarzenia świadczące  o tym, iż obecne kierownictwo chińskie zmierza do dalszego pogorszenia i zaostrzenia stosunków ze Związkiem Radzieckim.

Władze chińskie wykorzystując antyradziecką prowokację polityczną, zorganizowaną na Placu Czerwonym w Moskwie 25 stycznia br. przez ambasadę ChRL, rozpalają wrogą wobec Związku Radzieckiego histerię, doprowadzając ją do skrajnych form brutalnej samowoli i bezpośrednich fizycznych napaści na oficjalne osobistości ambasady ZSRR, pracowników innych instytucji radzieckich oraz obywateli radzieckich przebywających w ChRL.

Prasa Chińskiej Republiki Ludowe systematycznie, dzień w dzień, zamieszcza wrogie wobec Związku Radzieckiego oszczercze artykuły i wyuzdane hasła, które można ocenić jedynie jako bezpośrednie podżeganie ludności Pekinu i innych miast chińskich do awantur skierowanych przeciwko przedstawicielom radzieckim, mając na celu rozprawienie się z ludźmi radzieckimi.

Poczynając od 26 stycznia br., przed ambasadą radziecką w dzień i w nocy odbywają się zloty, organizuje się demonstracje i pochody mające zdecydowanie wrogi, antyradziecki charakter. Demonstracjom towarzyszą ordynarne oszczerstwa pod adresem Związku Radzieckiego i narodu radzieckiego, groźby „obalenia” rządu radzieckiego i „rozprawienia się” z mężami stanu i politykami ZSRR.

Rozpasany tłum otumanionych przez propagandę antyradziecką obywateli chińskich urządza wokół ambasady radzieckiej orgie, podczas których pali się na stosach wizerunki ludzi radzieckich. Na teren ambasady rzuca się różne płonące przedmioty, co stwarza niebezpieczeństwo wzniecenia pożaru.

To, co dzieje się obecnie w Pekinie, przewyższa pod względem swego cynizmu nawet poczynania władz czangkajszekowskich w najbardziej ponurych czasach ich reakcyjnego panowania.

Mimo szeregu protestów i postulatów zgłoszonych przez stronę radziecką drogą dyplomatyczną rząd ChRL nie tylko nie podjął żadnych kroków w celu położenia kresu awanturom, ale, co więcej, władze chińskie usprawiedliwiają te ekscesy, a nawet usiłują je przedstawić jako swego rodzaju działanie mas rewolucyjnych.

 

1. Wymień formy okazywania niechęci ludności Pekinu w stosunku do ZSRR.

2. Jaką postawę, w opinii rządu ZSRR, przyjął rząd ChRL wobec tych wystąpień?

3. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej, wyjaśnij, co było źródłem pogarszania się stosunków między ZSRR a ChRL?