google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Deklaracja z 9 maja 1950 roku

Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw.

Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzy­mania pokojowych stosunków. Głównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi. Nie było Europy, mieliśmy wojnę.

Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, two­rząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec.

W tym celu rząd francuski proponuje natychmiast rozpocząć działania w ograniczonym, lecz de­cydującym punkcie:

„Rząd francuski proponuje umieszczenie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali pod zarządem wspólnej Wysokiej Władzy w organizacji otwartej na udział innych krajów europej­skich”. Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego etapu Federacji Europej­skiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były naj­dłużej ofiarami.

Solidarność produkcji, która się w ten sposób nawiąże, ukaże, że wszelka wojna między Francją a Niemcami jest nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Powstanie tej potężnej jednostki produkcyjnej otwartej na wszelkie kraje, które zechcą w niej uczestniczyć, mogącej dostar­czyć wszystkim krajom, które złączy, podstawowych elementów produkcji przemysłowej na takich samych warunkach, stworzy rzeczywiste fundamenty ich ekonomicznego zjednoczenia.

Ta produkcja oferowana będzie całemu światu bez różnicy i wyjątków, aby przyczynić się do pod­niesienia poziomu życia i do rozwoju dzieł pokojowych. (…)

W ten sposób, prosto i szybko, dokona się fuzja interesów niezbędna do założenia wspólnoty go­spodarczej i wprowadzony zostanie zaczyn szerszej i głębszej wspólnoty krajów przez długi czas po­dzielonych krwawymi konfliktami.

Przez umieszczenie podstawowej produkcji pod wspólnym zarządem i instytucję nowej Wysokiej Władzy, której decyzje zwiążą Francję, Niemcy, i kraje, które do niej przystąpią, ta propozycja sta­nie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju.

Aby kontynuować realizację tak nakreślonych celów, rząd francuski gotowy jest na przystąpienie do negocjacji na następujących podstawach. (...)

Najważniejsze zasady i zobowiązania określone wyżej będą stanowić przedmiot traktatu sygno­wanego przez państwa. Negocjacje konieczne dla określenia sposobów ich realizacji będą prowa­dzone z udziałem arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą. Jego zadaniem będzie czuwanie nad tym, by porozumienie było zgodne z zasadami, a w razie niepokonalnego sporu, wskaże roz­strzygnięcie, które zostanie przyjęte.

Za: www.europa.eu

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłwej napisz, kto jest autorem cytowanego tekstu.

2. Wskaż warunek, który autor określa jako niezbędny dla realizacji programu zjednoczenia Europy.

3. Napisz, na czym miał polegać pierwszy etap tworzenia Federacji Europejskiej.

4. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla dziejów Europy miało ogłoszenie Deklaracji.