google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Z rezolucji Biura Informacyjnego o sytuacji w Komunistycznej Partii Jugosławii, czerwiec 1948 r.

(...) Przywódcy jugosłowiańscy z wielkim pośpiechem wydali nowe postanowienie o nacjonalizacji drobnego przemysłu i handlu absolutnie bez przygotowania jego realizacji, postanowienie, które z uwagi na swą pochopność może jedynie utrudnić zaopatrzenie ludności jugosłowiańskiej. Z takim samym pośpiechem wydano nową ustawę wprowadzającą podatek zbożowy od gospodarstw wiejskich, która to ustawa również nie była przy­gotowana i która wobec tego może tylko zdezorganizować zaopatrzenie lud­ności miejskiej w chleb. (...)

Ale to nie wszystko. Przywódcy KPJ [Komunistyczna Partia Jugosławii] zapowiadają ostatnio z wielką pewnością siebie politykę likwidacji żywiołów kapitalistycznych w Jugo­sławii. (...) W obecnych warunkach w Jugosławii tego rodzaju kurs przy­wódców KPJ na likwidację żywiołów kapitalistycznych, a więc również i na likwidację kułactwa jako klasy, można określić tylko jako awanturniczy i niemarksistowski. Nie sposób bowiem rozwiązać tego zadania dopóki w kraju przeważa indywidualna gospodarka chłopska, która nieuchronnie rodzi kapitalizm, dopóki nie stworzono warunków dla masowej kolekty­wizacji gospodarki wiejskiej i dopóki większość pracującego chłopstwa nie przekona się o wyższości metody zespołowego prowadzenia gospodarstwa. Doświadczenie WKP (b) wskazuje, że likwidacja ostatniej i najliczniejszej klasy wyzyskiwaczy — kułactwa — możliwa jest tylko na zasadzie masowej kolektywizacji gospodarki wiejskiej. (...).

Międzynarodowy ruch robotniczy po II wojnie światowej. Podstawowe dokumenty WSNS przy KC PZPR, Warszawa 1961, str. 13-14

A. Na podstawie wiedzy własnej wyjaśnij, czym było i jaką rolę pełniło Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych.

B. Oceń, czy działania podjęte przez władze Jugosławii były zgodne, czy sprzeczne z ideologią marksistowską. Uzasadnij swoją odpowiedź odnosząc się do kluczowych założeń ideologii marksistowskiej oraz treści cytowanego źródła.

C. Wyjaśnij, dlaczego działania KPJ zostały poddane krytyce przez Biuro Informacyjne.