google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Deklaracja rządu ZSRR o podstawach rozwoju i dalszego umac­niania przyjaźni i współpracy między ZSRR a innymi państwami socjalistycz­nymi, 30 października 1956 r. (fragment)

(...) W procesie kształtowania się nowego ustroju i głębokich przemian rewolucyjnych w stosunkach społecznych było niemało trudności, nie roz­wiązanych zadań i jawnych błędów, w tym również we wzajemnych sto­sunkach między krajami socjalistycznymi, naruszeń i błędów, które ogra­niczały zasadę równouprawnienia w stosunkach między państwami socja­listycznymi.

XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z całym zde­cydowaniem potępił te naruszenia i błędy oraz postawił zadanie konsek­wentnego realizowania przez Związek Radziecki w jego stosunkach z innymi krajami socjalistycznymi leninowskich zasad równouprawnienia narodów. Podkreślił on konieczność pełnego uwzględnienia przeszłości historycznej każdego kraju, który wkroczył na drogę budowy nowego życia. (...)

Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. Tom III. War­szawa 1960, s. 513-514.

 

A. Na podstawie wiedzy własnej wyjaśni przyczyny złożenia przez rząd ZSRR cytowanej deklarcji.

B. Wyjaśnij, do jakich błędów przyznawał się rząd ZSRR i w jaki sposób zamierzał je naprawić.