google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Tajny rozkaz szefa MBP S. Radkiewicza z 4 grudnia 1945 r.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Warszawa

4.12.1945

Tajne!!                                     

Do

Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa

Publicznego i placówek UB

W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju wzmogła się działalność band reak­cyjnych i konspiracyjna działalność antypaństwowa. Jesteśmy w posiadaniu dokumen­tów stwierdzających, że akcja ta jest popierana przez legalne stronnictwa opozycyjne (PSL, Stronnictwo Pracy), które z tą akcją sympatyzują. Szereg półoficjalnych wystąpień tych stronnictw miał charakter wybitnie wrogi dla rządu i demokratycznego ustroju. Stronnictwa te usiłują rozbić jednolity blok stronnictw demokratycznych.

W związku z tym polecam kierownikom placówek UBP, aby w jak największej ta­jemnicy przygotowali akcję mającą na celu likwidowanie czołowych działaczy tych stronnictw, przy czym musi być ona upozorowana, jakoby robiły to bandy reakcyjne.

Do akcji tej wskazanym jest użyć specjalnych bojówek stworzonych latem ub. roku. Akcji tej ma towarzyszyć kampania prasowa skierowana przeciw bandom terrorystycz­nym, na które spadnie odpowiedzialność za te czyny. Szczegóły wykonania powierza się kierownikom placówek UB pod surową odpowiedzialnością osobistą!

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1945-1956. Tom V, wybór tekstów źródłowych A. Koseski, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, str. 67-68

 

A. Jaki cel miały działania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego?

B. Przedstaw i oceń metody ich realizacji.

 

/-/ Radkiewicz