google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Rezolucja Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich z lutego 1968 r.

Pisarze polscy zgromadzeni [...] poruszeni zakazem dalszych przedstawień Dziadów Mickiewi­cza na Scenie Teatru Narodowego, stwierdzają:

Od dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz sprawujących zwierzchnictwo nad działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, ingerencje dotyczące nie tylko treści utwo­rów literackich, lecz także ich rozpowszechniania i odbioru przez opinię.

System cenzury oraz kierowania działalnością kulturalną i artystyczną jest arbitralny i niejaw­ny, nieokreślone są w nim kompetencje poszczególnych władz oraz sposób odwoływania się od ich decyzji.

Ten stan rzeczy zagraża kulturze narodowej, hamuje jej rozwój, odbiera jej autentyczny charak­ter i skazuje na postępujące wyjałowienie. Zakaz, który dotknął Dziady, jest tego szczególnie ja­skrawym przykładem.

[...] Powodowani troską obywatelską wzywamy władze PRL do przywrócenia, zgodnie z naszą wielowiekową tradycją, tolerancji i swobody twórczej. Domagamy się przywrócenia Dziadów Mic­kiewiczowskich w inscenizacji Kazimierza Dejmka, których usunięcie ze sceny wywołało zrozumia­łe rozgoryczenie mieszkańców stolicy.

Cyt. za: Materiały z dziejów Polski 1945-1980, cz. 2, z. 1, Warszawa 1985 r.

 

A. Wyjaśnij, jakie wydarzenia spowodowały wydanie rezolucji przez ZLP.

B. Wymień główne zarzuty, z którymi wystąpił.