google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 08. Europa w okresie wojen włoskich

I. Początki monarchii absolutnej

1. Ewolucja społeczeństw stanowych

a. wzrost znaczenia mieszczaństwa

b. relatywny spadek znaczenia rycerstwa i duchowieństwa

2. Centralizacja władzy

a. tworzenie armii zawodowych, całkowicie podporządkowanych władcy

b. rozbudowa administracji

c. rozbudowa systemu skarbowego

II. Rywalizacja habsbursko-francuska o hegemonię w Europie Zachodniej

1. Narodziny imperium Habsburgów

a. dziedzicznymi posiadłościami Habsburgów były: Austria, Styria i Karyntia

b. objęcie tronu cesarskiego przez Fryderyka III Habsburga

c. małżeństwo Maksymiliana I  z Marią Burgundzką (córką Karola Śmiałego, władcy Burgundii)

d. małżeństwo Filipa Pięknego (syn Maksymiliana I) z Joanną Szaloną dziedziczką tronu hiszpańskiego

e. imperium Karola V Habsburga (syn Ferdynanda i Joanny Szalonej, wnuk Maksymiliana I)

– w 1515 r. objął osobiste rządy w Niderlandach

– w 1516 r. został królem Hiszpanii

– w 1519 r. po śmierci Maksymiliana I  objął tron cesarski jako Karol V

2. Zakończenie procesu budowy scentralizowanej monarchii we Francji

a. wzrost autorytetu władzy królewskiej

b. spadek znaczenia Stanów Generalnych

c. walka o spadek po władcy Burgundii Karolu Śmiałym  poległ w 1477 r.

3. Wojny włoskie (1494-1559)

a. ekspansja Francji za panowania Karola VIII

– opanowanie przez Francuzów Mediolanu, Florencji, Rzymu i Neapolu

– utworzenie antyfrancuskiej Ligi Weneckiej – z udziałem Habsburgów

– wycofanie się Francji z państw włoskich

– zajęcie Neapolu przez Hiszpanię

b. ekspansja Francji za panowania Franciszka I

– zwycięstwo pod Marignano nad wojskami Maksymiliana Sforzy (1515 r.)

– podział Włoch na strefę północną (uzależnioną od Francji) i południową (uzależnioną od Habsburgów)

4. Objęcie przez Karola V tronów:

a. Niderlandów

b. Neapolu

c. Hiszpanii (wraz z posiadłościami kolonialnymi)

5. Klęska wojsk francuskich pod PawiąFranciszek I w niewoli (1525 r.)

6 Zakończenie wojen włoskich

a. śmierć Franciszka I  – 1547 r.

b. abdykacja Karola V i podział imperium Habsburgów1556 r.

– rządy w Hiszpanii i Niderlandach objął Filip II – linia hiszpańska Habsburgów

– rząd w Austrii, Czechach i na Węgrzech oraz koronę cesarską objął Ferdynand I – linia austriacka Habsburgów

c. pokój w Cateau-Cambrésis – 1559 r.

– wycofanie się Francji z Włoch

– przejęcie przez Hiszpanię Królestwa Neapolu i księstwa Mediolanu

Opracowanie tematu: Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku

Galeria ilustracji: Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku