google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

3. 5. Kultura baroku w Europie

I. Sztuka baroku

1. Manieryzm

a. odstąpienie artystów od renesansowego racjonalizmu

b. eksponowanie emocji

c. twórczość El Greca

Wniebowzięcie Marii

Adoracja Madonny z Dzieciątkiem przez świętego Hiacynta

2. Cechy charakterystyczne baroku

a. przepych

b. bogactwo treści i formy

c. monumentalizm

d. dynamizm

e. realizm w przedstawianiu postaci

f. łączenie malarstwa i rzeźby z architekturą

3. Malarstwo barokowe

a. obok ściennego malarstwa monumentalnego rozwijało się malarstwo sztalugowe

b. stosowanie światłocienia

c. tematyka

– mistycyzm i martyrologia

– motyw śmierci i przemijania

– motywy mitologiczne

d. twórczość Caravaggia

Pocałunek Judasza

Wskrzeszenie Łazarza

e. twórczość Petera Paula Rubensa

Porwanie córek Leukippa

f. twórczość Antona van Dycka

Karol I na łowach

g. twórczość Rembrandta van Rijna

Lekcja anatomii doktora Tulpa

Straż nocna

h. twórczość Diega Velázqueza

Poddanie Bredy

Panny dworskie

4. Architektura barokowa

a. barok kościelny

Il Gesú w Rzymie jako wzór barokowej świątyni

kolumnada wokół Placu św. Piotra w RzymieGiovanni Bernini

Bazylika św. Pawła w Londynie

b. barok dworski

Wersal

– pałac w Schönbrunn koło Wiednia

II. Literatura

1. Klasycyzm jako styl literacki okresu baroku

a. nawiązywanie do twórczości antycznej

b. treści moralizatorskie

c. funkcje propagandowe literatur francuskiej za panowania Ludwika XIV

2. Dramat barokowy

a. William Szekspir

Makbet

Otello

b. Lope de Vega

a. Pierre Corneille

Cyd

c. Jean Baptiste Racine

Berenika

d. Molier

Świętoszek

Skąpiec

e. Jean de La Fontaine

Adonis

3. Miguel de Cervantes

Don Kichote z La Manchy

 

III. Teatr i muzyka

1. Teatr

a. powstawania stałych teatrów przy dworach królewskich

b. bogata scenografia i efekty widowiskowe (maszyneria teatralna)

c. teatr ludowy – wędrowne trupy aktorskie

2. Muzyka

a. główne gatunki muzyki barokowej

– koncert

– opera

a. nowe formy

– oratorium

– kantata

– pasja

b. najwybitniejsi kompozytorzy barokowi

Jan Sebastian Bach

Georg Friedrich Haendel

Antonio Vivaldi

Claudio Monteverdi

IV. Rozwój filozofii i nauki

1. Główne kierunki w myśli filozoficznej

a. racjonalizmKartezjusz (Rozprawa o metodzie)

b. empiryzmFrancis Bacon

c. libertynizm – ruch społeczno-polityczny głoszący swobodę polityczną, wyznaniową i obyczajową

d. jansenizm – odnowa katolicyzmu w duchu nauk św. Augustyna

2. Astronomia

a. Johannes Kepler

b. Galileusz

c. Isaac Newton

– odkrycie prawa grawitacji

– badania nad zasadami mechaniki

3. Narodziny chemii

a. odkrycie pojęcie pierwiastka

b. sformułowanie pierwszych zasad termodynamiki

4. Powstanie Royal Society w Londynie – 1600 r.