1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego

1700-1721wojna północna

1700 r. – bitwa pod Narwą

1701 r. – koronacja królewska Fryderyka I

1709  r. – bitwa pod Połtawą

1717 r. – Sejm Niemy

1720 – układ rosyjsko-pruski w Poczdamie

1721 r.  – pokój w Nystad

1733-1735 – wojna o tron polski

1733 r. – koronacja Augusta III

1740-1748 – wojna o sukcesję austriacką

1740 r. – utworzenie Collegium Nobilium

1740-1742 – pierwsza wojna śląska

1744-1745 – druga wojna śląska

1756-1763 – trzecia wojna śląska/wojna siedmioletnia