google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 04. Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie

I. Przemiany demograficzne w Europie

1. Wzrost liczby ludności – w XVI w. Europę zamieszkiwało 85-90 mln ludzi

a. przyrost naturalny – 0,8-1% rocznie

b. niezmienna średnia długość życia

c. nadal wysoka śmiertelność niemowląt i dzieci

2. Przyczyny wzrostu liczby ludności

a. wzrost produkcji rolnej

b. poprawa warunków życia

3. Migracje ludności spowodowane poszukiwaniem lepszych warunków życia, wojnami i konfliktami religijnymi

4. Urbanizacja

II. Rozwój rzemiosła

1. Postęp techniczny

a. zastosowanie poziomego warsztatu tkackiego

b. zastosowanie koła wodnego

– w hutnictwie (napędzanie miechów i młotów)

– górnictwie (napęd pomp odwadniających szyby i dźwigów)

c. postęp w szkutnictwie

karawela

karaka

d. rozwój drukarstwa – ruchoma czcionka i prasa drukarska

e. wykorzystanie mechanizmu sprężynowego w zegarach – początki mechaniki precyzyjnej

2. System nakładczy (chałupnictwo)

a. były organizowane na obszarach nieobjętych jurysdykcją miejską i niepodlegających organizacji cechowej

b. rzemieślnicy wykonywali określoną pracę na zlecenie inwestora – nakładcy, który finansował zakup surowca, a niekiedy również narzędzi, i (po opłaceniu wykonawcy) sprzedawał gotowy produkt z zyskiem

III. Rozwój handlu

1. Główne strefy handlu

a. śródziemnomorska

b. bałtycka

c. atlantycka

– początkowa dominacja Hiszpanii i Portugalii

– stopniowy wzrost znaczenia Holandii

2. Wzrost znaczenia kapitału (środki finansowe przeznaczone na inwestycje)

a. źródła kapitału

– dochody z produkcji rolnej

– wzrost znaczenia kapitału kupieckiego

3. Rozwój bankowości

a. zastosowanie weksli

b. domy bankierskie (Fuggerów, Hochstätterów, Welserów)

c. tworzenie spółek i spółek akcyjnych

4. Organizacja handlu

a. giełdy – ceny kształtowane są przez swobodną grę popytu i podaży (wolny rynek)

b. kompanie handlowe

– Kompania Lewantyńska

– Kompania Afrykańska

– holenderska Kompania Wschodnioindyjska

– angielska Kompania Wschodnioindyjska

IV. Dualizm gospodarczy

1. Inflacyjny wzrost cen (spadek wartości pieniądza)

a. spowodowany był napływem dużej ilości kruszców szlachetnych z Ameryki

b. ceny na produkty rolne rosły szybciej niż na towary rzemieślnicze – tzw. „rewolucja cen”

2. Skutki „rewolucji cen”

a. wzrost kosztów utrzymania ludności utrzymującej się z pracy w zawodach pozarolniczych

b. spadek realnej wartości czynszów dzierżawnych w rolnictwie

3. Aktywizacja gospodarcza szlachty w krajach Europy Zachodniej

a. grodzenia w Anglii

b. angażowanie się szlachty w pozarolniczą działalność gospodarczą

– handel

– rzemiosło

4. Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie Środkowej i Wschodniej  folwark pańszczyźniany 

 

Opracowanie tematu: Gospodarcze następstwa odkryć geograficznych

Galeria ilustracji: Gospodarcze następstwa odkryć geograficznych