google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 07. Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja

 

1. Działalność Pawła III  (1534-1549)

a. dążenie do zahamowania szerzącej się reformacji

b. dążenie do przywrócenia autorytetu instytucjom Kościoła

c. dokonanie odnowy ideowej Kościoła

2. Zwołanie przez Pawła III Soboru Trydenckiego (1545-1563)

3. Reformy Soboru Trydenckiego

a. w sprawach doktryny religijnej:

– potępienie ruchów reformatorskich

– zachowanie wyłącznego prawa Kościoła do interpretacji Biblii

– ogłoszenie tzw. trydenckiego wyznania wiary

– ogłoszenie katechizmu

– zachowanie siedmiu sakramentów

– utrzymano dogmaty, o grzechu pierworodnym, łasce oraz roli Kościoła w zbawieniu

– uznanie nieomylności papieża w sprawach wiary

b. w dziedzinie kultu religijnego

– zachowano liturgię w języku łacińskim

– rozwinięto kult świętych

c. w dziedzinie funkcjonowania Kościoła

– uznanie wyższości papieża nad soborem – kurializm

– tworzenie seminariów duchownych

– zdyscyplinowano kler

d. ogłoszono indeks ksiąg zakazanych

4. Powołanie trybunału inkwizycyjnego (Sacrum Officium)

5. Utworzenie Towarzystwa JezusowegoJezuici1534 r.

a. został utworzony przez Ignacego Loyolę w

b. składali dodatkowe śluby bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi

c. dbałość o wykształcenie zakonników – elita intelektualna katolickiego duchowieństwa

d. dbałość o kształtowanie osobowości i postawy

e. większe niż w innych zakonach możliwości awansu dla osób spoza warstw uprzywilejowanych

f. zwolnienie z obowiązku przebywania w klasztorach i noszenia habitów

g. działalność:

– udział w dysputach teologicznych

– organizowanie szkół – kolegia jezuickie

– pełnienie obowiązków spowiedników, kapelanów i doradców królewskich