google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 6. Kontrreformacja

I. Reforma wewnętrzna Kościoła

1. Zwołanie przez Pawła III Soboru Trydenckiego (1545-1563)

3. Reformy Soboru Trydenckiego

a. w sprawach doktryny religijnej:

– ogłoszenie tzw. trydenckiego wyznania wiary

– źródłem objawienia Biblia oraz tradycja

– zachowanie wyłącznego prawa Kościoła do interpretacji Biblii

– zachowanie siedmiu sakramentów

– ogłoszenie katechizmu

b. w dziedzinie kultu religijnego

– zachowano liturgię w języku łacińskim

– rozwinięto kult świętych

c. w dziedzinie funkcjonowania Kościoła

– uznanie przywódczej roli papieża

– obowiązek przebywania duchownych w placówkach

– wizytacje biskupów w parafiach

– obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych w parafiach

– ustanowiono seminaria duchowne

4. Nowe formy religijności

a. pielgrzymki i procesje

b. rozwój kultu maryjnego

c. zaangażowanie sztuki w umacnianie katolicyzmu 

II. Kontrreformacja

1 Powołanie trybunału inkwizycyjnego (Sacrum Officium)

2. Ogłoszenie indeksu ksiąg zakazanych

III. Działalność Towarzystwa Jezusowegojezuici1534 r.

1. zakon został utworzony przez Ignacego Loyolę

2. jezuici składali dodatkowe śluby bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi

3. jezuici stanowili elitę intelektualną katolickiego duchowieństwa

4. działalność:

a. udział w dysputach teologicznych

b. organizowanie szkół – kolegia jezuickie

c. pełnienie obowiązków spowiedników, kapelanów i doradców królewskich

IV. Wojny religijne we Francji

1. Rozpowszechnienie się nauk Kalwina we Francji – hugenoci

2. Wojna domowa (1562-1594)

a. rywalizacja między rodem Gwizjuszy (katolicy) a rodem Burbonów (protestanci)

b. Katarzyna Medycejska początkowo dążyła do zachowania pokoju religijnego

c. małżeństwo Małgorzaty (siostra Karola IX) z przywódcą hugenotów Henrykiem z Nawarry

d. noc św. Bartłomieja  (rzeź hugenotów, którzy przybyli na ślub) – 23/24 VIII 1572 r.

e. wybuch wojny domowej

3. Zakończenie wojen religijnych we Francji

a. zwycięstwo w wojnie domowej króla Nawarry Henryka de Bourbon

b. przejście Henryka de Bourbon na katolicyzm – Paryż wart jest mszy

c. koronacja Henryka de Bourbon na króla Francji – panował jako Henryk IV – 1594 r.

d. wydanie przez Henryka IV Edyktu nantejskiego1598 r.

V. Rewolucja w Niderlandach

1. Wroga wobec protestantów polityka króla Hiszpanii – Filipa II

3. Powstanie antyhiszpańskie w Niderlandach północnych – 1572 r.

a. działalność gezów

b. na czele wojsk protestanckich stanął  Wilhelm Orański

c. proklamowanie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów (oficjalnie  w 1588 r.) 

d. rozpad Niderlandów na dwie części:

– niezależną od Hiszpanii i protestancką Republikę Zjednoczonych Prowincji – późniejsza Holandia

– uznające zwierzchnictwo Hiszpanii i katolickie prowincje południowe – późniejsza Belgia

Opracowanie tematu: Reforma wewnętrzna Kościoła i kontrreformacja

Galeria ilustracji: Kontrreformacja