google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

4. 2. Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą

I. Kryzys wewnętrzny w Rosji

1. Rosja po śmierć Iwana IV Groźnego (1584 r.)

a. objęcie tronu przez nieprzygotowanego do sprawowania władzy Fiodora (1584-1598 r.)

b. wzrost wpływów doradcy cara Borysa Godunowa

2. Po bezpotomnej śmierci Fiodora władzę objął Borys Godunow (1598-1613 r.)

3. Wielka smuta w Rosji (1598-1613 r.)

a. pierwsza dymitriada (1604-1606)

– uzyskanie przez Dymitra Samozwańca I pomocy polskich magnatów – Jerzego Mniszcha oraz Adama Wiśniowieckiego

– po śmierci Borysa Godunowa Dymitr Samozwaniec koronował się na cara Rosji (1605 r.)

– ślub Dymitra Samozwańca z Maryną Mniszchówną

– zabójstwo Dymitra I (1606 r.)

b. objęcie władzy przez Wasyla Szujskiego

c. powstanie chłopskie Bołotnikowa

d. druga dymitriada – pojawienie się Dymitra Samozwańca II – 1607 r.

– został „rozpoznany” przez Marynę i niektórych polskich magnatów

– utworzenie ośrodka władzy w Tuszynie pod Moskwą

II. Wyprawa polska na Moskwę (1610-1612 r.)

1. Sojusz Wasyla Szujskiego ze Szwecją o wyraźnie antypolskim charakterze:

a. Rosja i Szwecja zawarły pokój wieczysty

b. uznanie przez Rosję szwedzkiego panowania w Inflantach

c. zobowiązanie do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej

2. Przystąpienie Polski do wojny z Rosją

a. oblężenie Smoleńska

b. zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem – 1610 r.

c. propozycja bojarów oddania tronu carskiego synowi Zygmunta III Wazy  – królewiczowi Władysławowi

d. wkroczenie wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego do Moskwy

3. Pogłębienie się chaosu w Rosji

a. zabójstwo Dymitra II

b. zakończone klęską  tzw. pierwsze pospolite ruszenie (miało na celu wypędzenie cudzoziemców) – 1610 r.

c. antypolskie powstanie w Moskwie – 1611 r.

d. zdobycie przez wojska polskie Smoleńska

e. zwołanie tzw. drugiego pospolitego ruszenia

– pod przywództwem kniazia Dymitra Pożarskiego

– kapitulacja wojsk polskich na Kremlu – 1612 r.

4. Wybór Michała Romanowa przez dumę bojarską na cara Rosji – 1613 r.

5. Wyprawa wojsk polskich pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza na Moskwę – 1616 r.

a. udział królewicza Władysława

b. nieudany szturm na Moskwę

6. Rozejm w Dywilinie – 1619 r.

a. Polska otrzymała ziemie: czernihowską, smoleńską i siewierską

b. nie rozstrzygnięto pretensji Władysława IV do tronu carów

III. Wojna smoleńska (1632-1634 r.)

1. Atak wojsk rosyjskich w okresie bezkrólewie po śmierci Zygmunta III Wazy (1632 r.)

a. zajęcie ziemi siewierskiej i smoleńskiej

b. oblężenie Smoleńska

2. Odsiecz Smoleńska po elekcji Władysława IV

a. reorganizacja armii polskiej

b. zmuszenie do kapitulacji okrążonych wojsk moskiewskich

3. Pokój w Polanowie – 1634 r.

– Władysław IV zrzekł się pretensji do korony carskiej w zamian za finansową rekompensatę

– Rosja odzyskała wschodnie skrawki ziemi siewierskiej i smoleńskiej

 

Pracuj ze źródłami

Hetman Żółkiewski pod Moskwą