teokracja - forma ustroju społeczno-politycznego, w którym rządy sprawuje duchowieństwo