imperium - organizacja polityczna, władająca na wielkim terytorium, zorganizowana najczęściej wokół państwa posiadającego status mocarstwa, rozciągającego swoją władzę polityczną oraz wpływy gospodarcze i kulturowe na inne, podporządkowane mu jednostki polityczne; imperia powstawały w wyniku podbojów i funkcjonowały dzięki stosowaniu przemocy.