infrastruktura - określenie odnoszące się do urządzeń (np. w dziedzinie obronności, transportu) i instytucji (np. w dziedzinie handlu, oświaty) niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa, społeczeństwa i gospodarki.