kapłan - osoba upoważniona do pełnienia określonych funkcji kultowych i czynności rytualnych w imieniu wspólnoty religijnej; przyznanie statusu kapłana zwykle poprzedza długi okres nauki  i jest połączone z określonym obrzędem; pełnienie funkcji kapłańskich najczęściej związane jest z określonymi wymogami, ale jednocześnie zapewnia znaczne przywileje.