retoryka (krasomówstwo) - sztuka wymowy; teoria i nauka zasad sprawnego i ozdobnego wysławiania się; powstała w starożytnej Grecji, ale szczytowy poziom rozwoju osiągnęła w republikańskim Rzymie.