romanizacja - proces polegający na rozpowszechnianiu się języka łacińskiego oraz kultury i zwyczajów rzymskich na terenach podbitych przez Rzymian.