stan - w społeczeństwie feudalnym zamknięta grupa społeczna, której członkowie posiadali jednakową, odmienną od pozostałych stanów pozycję prawną i podlegali odrębnemu sądownictwu; wykształciły się  cztery stany: szlachecki, duchowny, mieszczański i kmiecy (chłopski); przynależność do stanu, z wyjątkiem stanu duchownego, była dziedziczna.