alodium - w feudalizmie ziemia będąca pełną własnością - w przeciwieństwie do lenna, które było własnością użytkową, ograniczoną prawami seniora.