opole - organizacja terytorialno-sąsiedzka, posiadająca obszar o określonych granicach, użytkowany przez wolnych włościan i wojów; opole oznaczało zarówno zespół kilku wsi i osad znajdujących się na jego terytorium, jak i organizację administracyjno-skarbową zamieszkujących na tym terytorium ludzi.