metropolia/arcybiskupstwo/archidiecezja - terytorialna jednostka organizacji kościelnej podległa arcybiskupowi, sprawującemu władzę nad prowincją złożoną z biskupstw.