plemię - związek rodów połączonych wspólnymi interesami gospodarczymi i świadomością bliskiego pokrewieństwa, zasiedlających zwarte terytorium, mówiących tym samym dialektem i zwykle uprawiających ten sam kult religijny.