minaret - wieża meczetu, z którem muezzin pięć razy w ciągu dnia nawołuje wiernych do modlitwy.