cech - organizacja zawodowa zrzeszająca przymusowo rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych specjalności i zapewniająca swym członkom  wyłączne prawo produkcji  w mieście; cechy, oprócz spraw związanych z produkcją, pełniły również funkcje obronne, religijne, kulturalne i towarzyskie.