klasztor - miejsce wspólnego zamieszkania członków zgromadzenia zakonnego; jest to system budynków przy kościele, w średniowieczu często o charakterze obronnym.