patrycjat - w dawnych miastach najbogatsza warstwa ludności miast, głównie kupcy, bankierzy i zamożni rzemieślnicy; zwykle spośród nich rekrutowały się władze miejskie