jarmark - jedna z podstawowych form wolnego handlu w średniowiecznej Europie; jarmarki organizowano co roku w celu prowadzenia międzystrefowej wymiany towarowej z udziałem kupców zajmujących się handlem hurtowym.