łan/włóka - w średniowieczu obszar pełnorolnego gospodarstwa chłopskiego, typowego dla nadziałów lokacyjnych; wielkość łanu nie była jednolita - tzw. łan flamandzki, zwany również chełmińskim, wynosił 16,7-17,5 ha, a łan frankoński ok. 22,6-25,8 ha; od XII do XIX w. łan był również jednostką miary ziemi uprawnej, stanowiąca podstawę do określenia wymiaru czynszu i pańszczyzny.