ekskomunika - w Kościele katolickim kara polegająca na pozbawieniu praw uczestnictwa w życiu Kościoła.