teocentryzm - pogląd uznający Boga lub bogów za źródło i cel istnienia wszystkich innych bytów; teocentryzm występował w religiach i systemach filozoficznych starożytności, a w średniowieczu głoszony był przez Kościół katolicki, który oczekiwał, by wszelka działalność naukowa i artystyczna skupiała się przede wszystkim na głoszeniu potęgi Boga.