regent - osoba sprawująca władzę w zastępstwie władcy, w okresie jego małoletności, choroby lub dłużej nieobecności.