nakład/system nakładczy/chałupnictwo - produkcja gotowych wyrobów lub półfabrykatów, wykonywana we własnym pomieszczeniu i własnymi narzędziami chałupnika dla nakładcy, będącego organizatorem, dostawcą surowców i pośrednikiem między wytwórcą a rynkiem zbytu; nakład to rodzaj zdecentralizowanej manufaktury.