unifikacja - ujednolicenie, zespolenie w jedną całość.