bojarzy - w Wielkim Księstwie Litewskim zróżnicowana pod względem majątkowym kategoria ludności, otrzymująca ziemię na prawach służebnych - najczęściej w zamian za służbę wojskową.