busola - urządzenie nawigacyjne w postaci pudełka z igłą magnetyczną i podziałką, służące do wyznaczania kierunku bieguna magnetycznego; busola wyposażona jest w urządzenie służące do celowania, pomagające w wyznaczaniu azymutu.