car - oficjalny tytuł władców rosyjskich oraz serbskich i bułgarskich; w Rosji jako pierwszy tytuł cara przyjął w 1547 r. Iwan IV Groźny.