dziesięcina - świadczenie na rzecz Kościoła, stanowiące jedno z głównych źródeł jego utrzymania; chłopi płacili dziesięcinę snopową lub stałą (małdratową) - dziesięcina snopowa polegała na wybieraniu co dziesiątego snopa w polu, a małdratowa była płacona w zbożu; szlachta płaciła tzw. dziesięcinę swobodną, składaną na rzecz dowolnie wybranego kościoła.