reformacja - ruch religijny w Europie w XVI w. o podłożu społeczno-politycznym zapoczątkowany w Niemczech przez Marcina Lutra, dążący do przeprowadzenia reform w zakresie doktryny, kultu i organizacji oraz obyczajów, a także powrotu do pierwotnej czystości wiary chrześcijańskiej; główne nurty reformacji to: luteranizm, kalwinizm i arianizm.