klan - określenie stosowane na określenie istniejącej w społeczeństwie pierwotnym podgrupy plemiennej, wywodzącej swe pochodzenie od wspólnego przodka, mającej wspólną nazwę, wspólne terytorium i jednego naczelnika.