kwadrant - przyrząd służący dawniej do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej, używany między innymi do oznaczania położenia gwiazd i stosowany w nawigacji morskiej; składa się z przeziernika, który może być przesuwany wzdłuż podziałki kątowej o kształcie ćwiartki okręgu.