administracja - system organów państwowych, zajmujących się administrowaniem państwa, polegającym na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji jego zadań; w nowoczesnym państwie administracja wykonywana jest na podstawie przepisów prawnych, które określają zakres tych zadań oraz zasady ich realizacji.