mecenat - opieka bogatych miłośników sztuki nad twórcami, polegająca najczęściej na finansowym wspieraniu artystów i ich artystycznych przedsięwzięć; pojęcie mecenatu wywodzi się od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa; dawniej dominował mecenat dworski, królewski, kościelny, magnacki, miejski (władze miasta, zamożni mieszczanie, cechy i gildie), a obecnie dominują formy opieki sprawowanej przez wyspecjalizowane instytucje społeczne  - np. fundacje.