anarchia - pojęcie oznaczające rozkład lub niedowład struktur państwa oraz chaos organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności.