gospodarka towarowo-pieniężna - typ gospodarki, charakteryzujący się społecznym podziałem pracy, wyodrębnieniem się grupy producentów, którzy wytwarzają towar przeznaczony do wymiany przez różnego typu transakcje kupna-sprzedaży; gospodarka towarowo-pieniężna jest przeciwieństwem gospodarki naturalnej.