parlamentaryzm - system rządów, w którym organ przedstawicielski (parlament) uchwala ustawy i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu.